ปิด

คำแนะนำในการเลือกไซส์

ขนาดแว่น

เพื่อการใส่ที่เหมาะสำกรุณาตรวจสอบขนาดแว่นดังต่อไปนี้

  • เลนส์ (1) : ความกว้างของเลนส์โดยวัดในรูปแบบแนวนอน
  • สะพานแว่น (2) : วัดระหว่างเลนส์สองข้างในรูปแบบแนวนอน
  • ยาว (3) : ความยาวขาแว่นวัดระนาบไปกับขาแว่น
เลนส์สะพานแว่นขาแว่น
4721140
หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร (mm)